GUBITAK U 2020. - Zvezda 14,32, Partizan 6,41 miliona evra

19

Agencija za privredne registre objavila izveštaje nezavisnih revizorskih kuća o poslovanju najvećih srpskih klubova

FOTO: I. Veselinov

Agencija za privredne registre (APR) objavila je izveštaje nezavisnih revizorskih kuća o poslovanju Crvene zvezde i Partizana u 2020. Prema tim podacima, šampion Srbije je u minuloj godini ostvario gubitak od 1.683.606.000 dinara (po srednjem kursu Narodne banke Srbije 14.328.561 evra), a gubitak crno-belih iz Humske je 753.626.000 dinara (6.413.838 evra).

Ista nezavisna revizorska kuća (BDO) ocenila je poslovanje najvećih srpskih klubova, a u izveštaju nezavisnog revizora Milovana Popovića o Crvenoj zvezdi u sekciji mišljenje, zabeleženo je:

„Po našem mišljenju, priloženi nekonsolidovani finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, nekonsolidovanu finansijsku poziciju Kluba na dan 31. decembra 2020. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama. Skrećemo pažnju na Napomenu 2.3. uz nekonsolidovane finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da je Klub u 2020. godini ostvario gubitak od RSD 1,683,606 hiljada, neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi RSD 3,652,078 hiljada i ukupan akumulirani gubitak Kluba iskazan u bilansu stanja na dan 31. decembra 2020. godine iznosi RSD 7,055,499 hiljada, dok gubitak iznad visine kapitala Kluba iznosi RSD 1,447,138 hiljada.”

Nezavisni revizor je istakao da je tokom 2020. godine račun Crvene zvezde bio u blokadi ukupno jedan dan, pa izneo analizu i projekciju perspektive kluba u finansijskom smislu:

„Klub posluje sa velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava, a kratkoročne obaveze Kluba su veće od obrtne imovine za iznos od RSD 3,757,412 hiljada. Ovakvo stanje ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Kluba da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti poslovanja. I pored navedenih činjenica, Klub je u poslednjih nekoliko godina poslovao sa dobitkom dok je u 2020. godini ostvario gubitak koji je nastao kao rezultat negativnih efekata pandemije virusa Kovid 19 na celokupnu fudbalsku industriju, pa tako i na Klub.

NA MARAKANI 50 PREKRŠAJNIH SPOROVA

U nezavisnom izveštaju revizora navedeno je i da se protiv Crvene zvezde na kraju 2020. godine vode sporovi u potencijalnom iznosu od 98.346.000 dinara (836.987 evra).

 „Skrećemo pažnju na Napomenu 34(a), uz nekonsolidovane finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da se, na dan 31. decembra 2020. godine, protiv Kluba vode sporovi u procenjenom iznosu od RSD 98,346 hiljada, ne uzimajući u obzir eventualne efekte po osnovu zateznih kamata. Od navedenog iznosa u okviru obaveza iz poslovanja je evidentirano RSD 32,707 hiljada. Na osnovu procene ishoda sudskih sporova u toku od strane rukovodstva Kluba rezervisanja evidentirana u poslovnim knjigama Kluba po ovom osnovu na dan 31. decembra 2020. godine iznose RSD 36,902 hiljade.

Takođe, Klub vodi 50 prekršajna spora za koje je izvršeno ukupno rezervisanje u iznosu od RSD 21,216 hiljada. Rukovodstvo Kluba smatra da je deo tužbenih zahteva potpuno neosnovan, a da za manji deo sudskih sporova u toku nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan ishod, tako da rukovodstvo Kluba smatra da nekonsolidovani finansijski izveštaji Kluba neće biti izloženi dodatnim materijalno značajnim gubicima po okončanju navedenih sudskih sporova, obzirom na iznos obaveza u nekonsolidovanim finansijskim izveštajima za poslovnu 2020. godinu – naveo je nezavisni revizor Milovan Popović.

Popović je potom naveo kakvo je objašnjenje za slabije poslovne rezultate dobio od rukovodstva kluba:

- Klub je ostvario manje prihode od planiranih od transfera igrača, UEFA takmičenja, prodaje ulaznica kao i prodaje artikala Kluba. Rukovodstvo smatra da će u narednom periodu Klub ostvariti pozitivan poslovni rezultat koji će biti rezultat planiranih sledećih akcija: nastavak ostvarenja značajnog prihodovanja od prodaje prava na registraciju igrača i prihoda od UEFA takmičenja, restrukturiranje ostatka obaveza, ostvarenje novih sponzorskih ugovora, diversifikacija izvora prihoda i slično. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja kluba su ograničene i gotovo u celosti zavise od gorenavedenih planiranih akcija rukovodstva Kluba. Naše mišljenje ne sadrži

rezervu po ovom pitanju.

Kad je Partizan u pitanju, nezavisni revizor Danijela Krtinić u izveštaju je krenula od mišljenja sa rezervom:

„Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom našeg izveštaja, priloženi nekonsolidovani finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, nekonsolidovanu finansijsku poziciju Kluba na dan 31. decembra 2020. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama.”U sektoru, osnova za mišljenje sa rezervom, navedeno je:

„Kao što je obelodanjeno u napomeni 37. uz nekonsolidovane finansijske izveštaje, Klub je na dan 31. decembra 2020. godine iskazao obaveze iz poslovanja u iznosu od RSD 920,398 hiljada. Na reprezentativnom uzorku nezavisnim potvrdama stanja nismo uspeli da se uverimo u postojanje i stanje obaveza iz poslovanja u iznosu od RSD 36,653 hiljada koje se najvećim delom odnose na obaveze prema agencijama iz inostranstva za posredovanje prilikom transfera. Rukovodstvo Kluba aktivno radi na usaglašavanju stanja obaveza koje je otežano zbog situacije prouzrokovane virusom Kovid 19 u zemlji i u svetu. Pored navedenog, nismo bili u mogućnosti da se alternativnim revizijskim procedurama uverimo u iskazano stanje prethodno navedenih obaveza Kluba, kao ni u potencijalne efekte korekcija na iskazane nekonsolidovane finansijske izveštaje, koje bi nastale prilikom usaglašavanja sa poveriocima.”

U HUMSKOJ 46 SUDSKIH POSTUPAKA

Protiv Partizana se, na osnovu izveštaja nezavisnog revizora na kraju 2020. godine, vode sporovi u potencijalnom iznosu od 49.566.000 dinara (421.838 evra).

„Skrećemo pažnju na Napomenu 48. uz nekonsolidovane finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da na dan 31. decembra 2020. godine, ukupan iznos potencijalnih obaveza po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv Kluba iznose RSD 49,566 hiljada. U priloženim nekonsolidovanim finansijskim izveštajima Klub je iskazao obaveze po osnovu sudskih sporova u ukupnom iznosu od RSD 5,232 hiljade.

Pored navedenog, protiv Kluba se vodi 46 prekršajnih postupaka gde je propisana moguća kazna između RSD 60 hiljada i RSD 2,000 hiljada, za koje je prema izveštaju advokata nije moguće proceniti ishod. Konačan ishod sporova trenutno nije moguće predvideti, ali Rukovodstvo Kluba veruje da navedeni sporovi ukoliko se ne reše u korist Kluba, Klub neće imati materijalno značajne gubitke i iz tog razloga nije formirano rezervisanje“ - navela je nezavisni revizor Danijela Krtinić

Potom su izneti najinteresenatniji podaci:

„Klub je za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine iskazao neto gubitak u iznosu od RSD 753,626 hiljada. Kumulirani gubitak Kluba na dan 31. decembra 2020. godine iznosi RSD 3,440,853 hiljade. Na navedeni dan ukupne obaveze Kluba su veće od njegove ukupne aktive (negativan kapital) za iznos od RSD 2,059,969 hiljade, a kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za iznos od RSD 2,860,654 hiljada”.

U nastavku izveštaja nezavisnog revizora stoji:

„Klub je, u toku 2019. godine, zaključio sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga sa Ministarstvom finansija Republike Srbije kojim se odlaže plaćanje duga na 36 mesečnih rata i po osnovu koga prva rata dospeva na vraćanje u martu mesecu 2021. godine. Pored navedenog, Klub je ustupio buduća potraživanja po osnovu sponzorstva a takođe ima i založena buduća potraživanja po osnovu sponzorstva za kredit kod banke. Takođe, Klub u 2021. godini kasni u izmirenju dospelih rata po osnovu kredita. U toku 2020. godine, značajni su i negativni efekti

pandemije virusa Kovid 19 na celokupnu fudbalsku industriju, pa tako i na Klub. Navedeno, zajedno sa pitanjima objašnjenim u Osnovama za mišljenje sa rezervom, ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Kluba da redovno izmiruje dospele obaveze i da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Kao i rukovodstvo Crvene zvezde i uprava Partizana je nezavisnoj revizorskoj kući predočila kako planira da ostvari bolje poslovanje:

„Pored napred navedenih činjenica, Klub sa određenim postojećim sponzorima ima zaključene anekse ugovora o sponzorstvu za naredne godine, a u skladu sa strategijom razvoja rukovodstvo Kluba planira da poveća prihode od marketinških aktivnosti na bazi uspostavljanja saradnje sa novim sponzorima kao i da poveća prihode od prodaje prava na registraciju igrača i da će imati povećanje prihoda kao rezultat investiranja u igrače i njihove dalje prodaje. Pored toga, rukovodstvo Kluba očekuje da će Klub u narednom periodu imati uspešne sportske rezultate kako u evropskim tako i u domaćim takmičenjima koji bi zajedno sa napred navedenim strateškim planovima razvoja bili dovoljni za servisiranje obaveza prema poveriocima. Shodno prethodno navedenom, rukovodstvo Kluba je nekonsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu sastavilo shodno načelu stalnosti poslovanja. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Kluba su ograničene i gotovo u celosti zavise od gore navedenih planiranih akcija rukovodstva Kluba. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.

Komentari (19)

Samo registrovani i ulogovani korisnici mogu da ocenjuju komentare!

Prijava Registruj se

Dodaj komentar

Preostalo karaktera:
Nenad

U beton ligu pa sve iz početka.

Odgovori
Nele

Znamo za minuse. A zar ne bi bilo dobro da revizori izadju sa izvestajem, koliko su rukovodioci blizanaca u plusu? Cisto da dobijemo potvrdu nasih sumnji.

Odgovori
apsolutno

Ne samo rukovodioci vec i stranke koje su i koje su bile n vlasti. Zato ni ne zele privatizovati oba kluba, jer im dodju kao izvor zarade ovako.

Odgovori
Partizanus ispasdus

Ocigledno je samo Fiorentina greskom uplatila novac na racun kluba :)

Odgovori
@Partizan

Fiorentina je uplatila zvezdi ne na racun kluba vec na privatni racun u Nemackoj. Niko jos ne pita Terzu ciji je to racun i kome ide ta lova iako je proslo skoro godinu dana od toga.

Odgovori
Voša

Ih da ste bar znali ovo lako bi vi to resili... Zvezda po transfermarktu vredi 60mil i da su prodali ceo tim i eto rešenja isto i Partizan ali, ali ali realnost je da bi zajedno dobili za sve igrače uz puno sreće dobili bi ukupno do 15 mil, jer za vise od pola niko im ne bi dao ni jedan euro.. Rešenje je stečaj, pre ili kasnije a vrlo je blizu UEFA će to narediti naročito Zvezdi jer to su uradili i Rendzersu pre nekoliko godina, mora se to desiti..

Odgovori
Делије

А, рецимо шта предлажеш за Барселону. Она је званично у дугу 1,2 милијарди евра? У Европи сви осим Немаца послују са минусом.

Odgovori
@Delija

Nemoj stvarno da porediš Partizan i Crvenu zvezdu sa Barselonom. Prosto što Crvena zvezda i Partizan zajedno ni izbliza u svijetu nemaju navijača koliko Barselona. Barselona ima ogromne prihode od prodaje dresova i silne sportske opreme, od rekvizita i raznih reklamnih materijala i ona od toga zarađuje stotine miliona eura. Crvena zvezda od Radonjića, dakle tri godine nije prodala nikog, te velike fudbalere Crvene zvezde ne želi baš niko i svi znamo zašto.

Odgovori
@Delije

Nije problem poslovanje u minusu, vec u minusu koji je veci od sveukupne vrednosti kluba i igrackog kadra. Barselona vredi daleko vise od 1.2 milijarde i ima godisnje prihode od nekoliko milijardi.

Odgovori
Čekajte ljudi

Pa isto ovo stanje je bilo i pre dolaska Terzića i Vazure! Zvezda oko 60M, Partizan oko 30M! Zvezda se hvalila da je smanjila dug na oko 30M, prihodi od UEFA i transfea oko 100M, znači to je plus 70M! A oni u minusu 60! 60+70 130! Računica je jasna. Gde ste bili nigde, šta ste radili ništa! Kod Partizana slična priča! Đurić oteran zbog minusa od 13M eura, ovi došli do 30! Dajte te klubove bivšim igračima da ih vode, ali ne Lukićima i Ilijevima, nego Vidiću i Mijatoviću!

Odgovori
Pigeon

Pa, sta da kazem? Ja o tome kuckam vec nekoliko godina unazad, a veliki deo tih komentara mi i ne objave; valjda nikoga nije briga ili po onoj da se "ne uznemirava javnost". Ali na nepravinosti treba skretati paznju odmah i odmah i otklanjati, jer kada se nagomilaju, onda kuku-lele! Ono sto je alarmantno to je da ovo nisu realni podaci, jer ima tu "kostura iz ormara" i neprikazanih stavki bar za jos po 30-50% u oba kluba. takodje je problem sto oni ni ove godine nece poslovati pozitivno, vec ce na kraju 2021 biti u jos vecim dugovima. Za miljenicu se zna, platice to narod, izvuci ce nju duh kako god, ali ovi jadnici, ljige i trojanci u Partizanu bice motkama terani kada na vrata zakuca g-din Stecaj! Gde su pare!? Osnovno pitanje za oba kluba. Zvanicni budzet cz je 50 miliona evra, pa gde odose? Ovi u Partizanu samo prosle (koronarne) godine prodaju igrace za preko 25 miliona evra i morali bi biti na tzv. zelenoj grani, a nista! Pa gde su pare?! Hoce li neko to ispitati?

Odgovori
nemam pojma

Smeniti kompletne uprave oba kluba, postaviti uprave koje će brinuti o svakom dinaru i sve troškove prikazivati transparentno. Ovi crveni su za godinu dana u minusu svotu koja bi morala da bude maksimalni budžet kluba. U Partizanu dug je u visini dvoipogodišnjeg budžeta kluba. Partizan je imao ovih godina obiljne prodaje igrača, gde je taj novac sve završavao, morala bi da reši ozbiljna policijska istraga. Mesto da se dug smanjivao, on je drastično povećan. Samo prošle godine za 6.4 mil. evra. Uz to treba dodati dug koji su napravili 2021. godine.

Odgovori
Zvezdanko

Nije lako voditi veliki klub a da bi se vodio potrebno je imati dugoročnu strategiju! A da li Zvezda ima? Toliko loših transfera od strane sportskog direktora već spada u rubriku verovali ili ne...Mladi igrači, koliko ih je i za koliko se prodaju? Gavrić kao najbolji za 1,2 miliona eura! A koga ove sezone i narednih da prodaju osim donekle Kataija i Ivanića!ć i Dragovića kojeg si tek doveo Borjan, Ben, Sanogo, Kanga u ozbiljnim godinama, Pavkova ni kad je bio junak sa Liverpulom nisi mogao prodati, Gobeljić da ne pričam, sa Rodićem produžili ugovor a od mladih su tu Nikolić koji sve manje igra, Petrović koji realno ni ne vredi ništa i beka, halfa Erakovića?!?!?!? Tako da nam nažalost preti scenario Steaue ako se već danas ne krene sa promenama i prodajama igrača (nažalost)...

Odgovori
"Usati"

Samo me živo interesuje kao običnog Srbina navijača: 1) da li će odgovarati odgovorni iz Zvezde i Partizana, za katastrofalno poslovanje, 2) da li će doći do smene ovih nedoraslih rukovodilaca u Zvezdi i Partizanu i 3) da li će se završiti ove agonije u Zvezdi i Partizanu, tako što će klubovi biti konačno privatizovani, kao i u celom normalnom svetu! HITNA PRIVATIZACIJA!

Odgovori
Džo istina

Poštovani prijatelju: ako privatazujemo ova dva naša "velikana" onda će prvak biti TSC, Čukarički ili neko treći kao u Rumuniji, Madjarskoj ili Svajcarskoj a ova dva giganta lagano ispadaju (Grashopers, CSKA SOFIA, Debrecin, Vasas, Rapid Bukurešt), e to onda ne bi odgovaralo mešetarima oko Partizana i Zvezde tako da ćemo na privatizaciju sačekati...

Odgovori
Revizor

Ako se pokaže da je istina (a istina je) klubove u Zonu poslati a upravama krivičnu prijavu za nesavesno poslovanje!

Odgovori
Voša

Samo na sponzorskom ugovoru opreme, Najk, Adidas... Recimo Real ima 180 mil eura godišnje, tu je uključena i reklama na dresu, Barsa ima 150,Mancester oko 120....

Odgovori
@Vosa

zvezda ima gasprom (drzavne) pare, 5 miliona godisnje

Odgovori
Miki

Srbija je mala zemlja i prihodi od gledalaca su mali. Jedine šanse su Evropa, eventualno regionalna liga, pametno poslovanje sa igračima i naravno privatizacija. CZ je ubedljivo pokazala KAKO NE TREBA raditi dovođenjem škart igrača, koji su bili ogroman teret klubu ali možda....

Odgovori

Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija SPORTSKOG ŽURNALA ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne - skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije „SPORTSKOG ŽURNALA“ kao i bilo kakvu pretnju, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj. Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. SPORTSKI ŽURNAL ONLINE nema nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Redakcija ne odgovara za stavove čitalaca iznesene u komentarima. Vaš komentar može sadržati najviše 1.000 pojedinačnih karaktera, i smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Da biste videli ostatak vesti

Registrujte Se Prijavite Se

Prijava

Facebook Prijava

ili

Registruj se › Zaboravili ste lozinku?

Registruj se

Facebook Prijava

ili

Unesite Vašu adresu e-pošte da biste dobili novu šifru